แคตตาล็อกออนไลน์

  • Sterile indicator Tape

    Sterile indicator Tape Plasma Indication Tapeผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษพื้นผิวทางการแพทย์ สีย้อมเคมีทนความร้อนพิเศษและสารช่วยพัฒนาสี หมึกเคลือบด้วยเส้นทแยงมุมหรือรูปร่าง เป็นตัวบ่งชี้และพื้นผิวด้านหลังเคลือบด้วยกาว เหมาะสำหรับพลาสมาอุณหภูมิต่ำ ใช้สำหรับยึดติดระหว่างอุปกรณ์ห่อ บรรจุอุปกรณ์ต่างๆก่อนทำการฆ่าเชื้อ เมื่อได้รับการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้ว สีของขีดบ่งชี้บนเทป จะเปลี่ยนสีอย่างชัดเจน STEAM STERILIZATION TAPE / Autoclave STERILZATION TAPEแถบกาวกระดาษเฉพาะทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วยด้านที่เป็นกาว และอีกด้านที่ปรินท์ด้วยหมึกที่มีสีและสารเคลือบเป็นแนวเส้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Stream), ใช้ในการห่อบรรจุเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อได้รับการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้ว สีของขีดบ่งชี้บนเทป จะเปลี่ยนสีอย่างชัดเจน กระดาษที่ใช้เป็นสารตั้งต้นสามารถหนืดไม่มีสารตกค้างการยึดเกาะสูงความยืดหยุ่นที่ดีทำความสะอาดง่าย EO STERILZATION TAPEเทปกาวกระดาษเฉพาะทางการแพทย์ เป็นตัวบ่งชี้การทำให้ปลอดเชื้อโดยเอทิลีนออกไซด์ (EO) ซึ่งประกอบไปด้วยด้านที่เป็นกาว และอีกด้านที่ปรินท์ด้วยหมึกที่มีสีและสารเคลือบเป็นแนวเส้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอธิลีนออกไซค์ ใช้ในการห่อบรรจุเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อได้รับการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้ว สีของขีดบ่งชี้บนเทป จะเปลี่ยนสีอย่างชัดเจน

    หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้แพทย์และศัลยแพทย์

    ดูรายละเอียด