แคตตาล็อกออนไลน์

Sterile indicator Tape

คำค้นสินค้า :  Sterile indicator Tape
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

Sterile indicator Tape

  • Plasma Indication Tapeผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษพื้นผิวทางการแพทย์ สีย้อมเคมีทนความร้อนพิเศษและสารช่วยพัฒนาสี หมึกเคลือบด้วยเส้นทแยงมุมหรือรูปร่าง เป็นตัวบ่งชี้และพื้นผิวด้านหลังเคลือบด้วยกาว เหมาะสำหรับพลาสมาอุณหภูมิต่ำ ใช้สำหรับยึดติดระหว่างอุปกรณ์ห่อ บรรจุอุปกรณ์ต่างๆก่อนทำการฆ่าเชื้อ เมื่อได้รับการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้ว สีของขีดบ่งชี้บนเทป จะเปลี่ยนสีอย่างชัดเจน

Sterile indicator Tape

  • STEAM STERILIZATION TAPE / Autoclave STERILZATION TAPEแถบกาวกระดาษเฉพาะทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วยด้านที่เป็นกาว และอีกด้านที่ปรินท์ด้วยหมึกที่มีสีและสารเคลือบเป็นแนวเส้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Stream), ใช้ในการห่อบรรจุเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อได้รับการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้ว สีของขีดบ่งชี้บนเทป จะเปลี่ยนสีอย่างชัดเจน กระดาษที่ใช้เป็นสารตั้งต้นสามารถหนืดไม่มีสารตกค้างการยึดเกาะสูงความยืดหยุ่นที่ดีทำความสะอาดง่าย

STEAM STERILIZATION TAPE / Autoclave STERILZATION TAPE

  • EO STERILZATION TAPEเทปกาวกระดาษเฉพาะทางการแพทย์ เป็นตัวบ่งชี้การทำให้ปลอดเชื้อโดยเอทิลีนออกไซด์ (EO) ซึ่งประกอบไปด้วยด้านที่เป็นกาว และอีกด้านที่ปรินท์ด้วยหมึกที่มีสีและสารเคลือบเป็นแนวเส้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอธิลีนออกไซค์ ใช้ในการห่อบรรจุเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อได้รับการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้ว สีของขีดบ่งชี้บนเทป จะเปลี่ยนสีอย่างชัดเจน

EO STERILZATION TAPE

การใช้งาน

ข้อบ่งใช้:

1. ใช้ในโรงพยาบาล, ยา, อาหาร, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2. ใช้สำหรับบรรจุหีบห่ออุปกรณ์ทำให้ปลอดเชื้อ

3. ใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าถุง (หรือภาชนะ) ได้รับการฆ่าเชื้อ

4. ตัวบ่งชี้การทำให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ทางการแพทย์