แคตตาล็อกออนไลน์

  • เทปกาวกระดาษ I-TAPE

    เทปกาวกระดาษ I-TAPE เทปกาวกระดาษคุณลักษณะพิเศษ ติดได้เฉพาะตัวมันเองเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยในการจัดระเบียบสายต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์อื่นที่ท่านต้องการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งยังสามารถเขียนลงไปบนเนื้อเทปได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้กับการรวบอุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีการฆ่าเชื้อ: ไอน้ำแรงดันสูง, เอทิลีนออกไซด์ (Steam, EO gas) โดยมีเอกสารรับรองว่าไม่มีสารตกค้างที่เทปกาวและอุปกรณ์ สะดวกต่อการใช้งานและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเทปกาวทำจากกระดาษและกาวธรรมชาติ100% สามารถใช้รวบอุปกรณ์    

    หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้แพทย์และศัลยแพทย์, กระดาษกาว เทปกาว, อุปกรณ์และเครื่องใช้แพทย์และศัลยแพทย์

    ดูรายละเอียด