แคตตาล็อกออนไลน์

  • Bowie Dick Test Pack Paper

    Bowie Dick Test Pack Paper Bowie Dick Test Pack Paper สำหรับใช้ครั้งเดียวออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ ข้อผิดพลาดในขั้นตอนการฆ่าเชื้อ Bowie-Dick ชุดทดสอบ / กระดาษ ชุดทดสอบ Bowie-Dick / กระดาษเป็นชุดทดสอบแบบใช้ครั้งเดียวที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องในกระบวนการฆ่าเชื้อ แผ่นตัวบ่งชี้ที่พิมพ์ด้วยตัวบ่งชี้ทางเคมีที่ไม่เป็นพิษ การเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีดำของตัวบ่งชี้หลังจากการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแสดงว่าอากาศทั้งหมดถูกกำจัดและแทนที่ด้วยไอน้ำ มีทั้งแบบห่อและแบบแผ่น

    หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้แพทย์และศัลยแพทย์

    ดูรายละเอียด