แคตตาล็อกออนไลน์

  • Label EO indicator Label

    Label EO indicator Label แถบตัวบ่งชี้ เอทิลีนออกไซด์ (EO) นำไปใช้กับการตรวจสอบการฆ่าเชื้อ ทำมาจากกระดาษชนิดพิเศษโดยเฉพาะทางการแพทย์ มีสีบนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสารเคมีและตัวแทนการแสดงผลสีโดยจะใส่ไว้ในห่อเครื่องมือแพทย์ เพื่อทดสอบว่า มีการผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ (EO) หรือทราบว่าเอทิลีนออกไซด์ (EO) สามารถเข้าไปสัมผัสกับเครื่องมือภายในหรือไม่ ขั้นตอนการเปลี่ยนสีอย่างถูกต้องและแม่นยำของตัว Indication เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม.  

    หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้แพทย์และศัลยแพทย์

    ดูรายละเอียด