แคตตาล็อกออนไลน์

ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ TYVEK STERILZATION FLAT REEL

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ TYVEK STERILZATION FLAT REEL

ผลิตจากกระดาษ และพลาสติก ชนิด Medical Grade ใช้สำหรับบรรจุเวชภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ มีคุณสมบัติยอมให้ไอน้ำหรือก๊าซผ่านเข้าออกได้ มองเห็นเครื่องมือที่บรรจุอยู่ได้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปผ่านให้ปราศจากเชื้อ โดยใช้อุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Sterilization) แข็งแรง ทนทาน ฉีกออกยาก เหมาะสำหรับใช้ในขั้นตอนการ เอทิลีนออกไซด์ (EO Gas) และ Plasma (VH2O2)

 

 

การใช้งาน

เพื่อนำไปผ่านการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ